دربی فوتبال ساحلی استان در هفته جاری

فوتبال ساحلی  •  چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دربی فوتبال ساحلی استان در هفته جاری

کمیته مسابقات برنامه هفته پنجم تا یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل ۹۹-۹۸ را اعلام کرد.

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان در هفته چهارم این رقابتها و روز جمعه 13 آردیبهشت ماه جاری دربی استان در دهکده گردشگری انجام خواهد شد . در ادامه این رقابتها و در هفته های اتی برنامه به شرح ذیل اعلام شد .


پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸
شهدا چلیچه-   شهرداری بندر عباس – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  شهداء چلیچه
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸
موج سواران ساحلی نوشهر- ایفا اردکان  – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  حسینی نوشهر
مقاومت گلساپوش یزد - پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  سلمان مرد آباد یزد
دریانوردان بوشهر - ملوان بندر گز – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  جاده ساحلی بوشهر
شاهین خزر رودسر-  شهرداری سمنان  – ساعت ۲۱ - ورزشگاه  شهرداری رودسر
جهان نژادیان آبادان - شهریار ساری– ساعت ۲۱ - ورزشگاه  نفت  آبادان

هفته ششم
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸
شهرداری سمنان-  موج سواران ساحلی نوشهر – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  سیمرغ سمنان
ملوان بندر گز - مقاومت گلسا پوش یزد – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  امام رضا(ع) بندرگز
شهریار ساری -   شهرداری بندر عباس– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  داراب ساری
ایفا اردکان - دریانوردان بوشهر– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  آزادی اردکان
پارس جنوبی بوشهر-  جهان نژادیان آبادان– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  دهکده گردشگری بوشهر
شاهین خزر رودسر-  شهدا چلیچه– ساعت ۲۱ - ورزشگاه  شهرداری رودسر
هفته هفتم
چهارشنبه اول خرداد ۹۸
شهرداری بندر عباس - پارس جنوبی بوشهر– ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه  غدیر بندرعباس
مقاومت گلسا پوش یزد  -  ایفا اردکان– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  سلمان مردآباد  یزد
دریانوردان بوشهر-  شهرداری سمنان – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  جاده ساحلی بوشهر
موج سواران ساحلی نوشهر-  شاهین خزر رودسر – ساعت ۲۱ - ورزشگاه  حسینی نوشهر
شهدا چلیچه-    شهریار ساری – ساعت ۲۱ - ورزشگاه  شهداء چلیچه
جهان نژادیان آبادان  - ملوان بندر گز– ساعت ۲۱ - ورزشگاه  نفت  آبادان
هفته هشتم
پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸
ایفا اردکان - جهان نژادیان آبادان– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  آزادی اردکان
شهرداری سمنان - مقاومت گلسا پوش یزد– ساعت ۲۱ - ورزشگاه  سیمرغ سمنان
ملوان بندر گز-   شهرداری بندر عباس– ساعت ۲۱ - ورزشگاه  امام رضا(ع) بندرگز
موج سواران ساحلی نوشهر-  شهدا چلیچه – ساعت ۲۱ - ورزشگاه  حسینی نوشهر
شاهین خزر رودسر-   دریانوردان بوشهر – ساعت ۲۱ - ورزشگاه  شهرداری رودسر
پارس جنوبی بوشهر - شهریار ساری– ساعت ۲۱ - ورزشگاه  دهکده گردشگری بوشهر
هفته نهم
پنجشنبه ۱۶ خرداد ۹۸
شهرداری بندرعباس - ایفا اردکان – ساعت ۲۰:۱۵ - ورزشگاه  غدیر بندرعباس
مقاومت گلسا پوش یزد -   شاهین خزر رودسر– ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه  سلمان مرد آباد یزد
شهریار ساری - ملوان بندر گز  – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  داراب ساری
شهدا چلیچه - پارس جنوبی بوشهر  – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  شهداء چلیچه
دریانوردان بوشهر -  موج سواران ساحلی نوشهر– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  جاده ساحلی بوشهر
جهان نژادیان آبادان -  شهرداری سمنان– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  نفت  آبادان
هفته دهم
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۹۸
ایفا اردکان - شهریار ساری– ساعت ۲۰:۳۰  - ورزشگاه  آزادی اردکان
شهرداری سمنان  - شهرداری بندر عباس– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  سیمرغ سمنان
موج سواران ساحلی نوشهر - مقاومت گلسا پوش یزد– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  حسینی نوشهر
ملوان بندر گز-    پارس جنوبی بوشهر– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  امام رضا(ع) بندرگز
  دریانوردان بوشهر -  شهدا چلیچه– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  جاده ساحلی بوشهر
شاهین خزر رودسر - جهان نژادیان آبادان – ساعت ۲۱ - ورزشگاه  شهرداری رودسر
هفته یازدهم
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸
شهرداری بندر عباس  -  شاهین خزر رودسر– ساعت ۲۰:۱۵ - ورزشگاه  غدیر بندرعباس
مقاومت گلساپوش یزد -  دریانوردان بوشهر– ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه  سلمان مرد آباد یزد
شهریار ساری -  شهرداری سمنان– ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  داراب ساری
شهدا چلیچه -  ملوان بندر گز – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  شهداء چلیچه
پارس جنوبی بوشهر- ایفا اردکان – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  دهکده گردشگری بوشهر
جهان نژادیان آبادان -  موج سواران ساحلی نوشهر – ساعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه  نفت  آبادان

نسخه چاپی


انتهای مطلب

  نظر شما

   
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی: حاصل جمع دو عدد 4 + 3چند است؟