فرم های استانی

مسابقات  •  سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

فرم های استانی

لینک فرم های داخل استان

 
ردیف لینک
1

فرم های مربوطه برای صدوی کارت

فرم شماره 17 (نمونه امضاء)

فرم شماره 15 (رنگ لباس تیم)

2 فرم درخواست مجوز ورزشی ناجا
3 فرم فسخ قرارداد داخل استان
4 فرم فسخ قرارداد توافقی کشوری
5 فرم فسخ قرارداد یک طرفه
6 فرم رضایت نامه محضری زیر بازیکنان 18 سال
7 فرم تعهد نامه مدارک
8 فرم بازیکنان تحت قرارداد فصل گذشته
9 فرم بازیکنان رده سنی زیر مجموعه
10 فرم تعهد نامه مدیرعامل باشگاه
11 تعهدنامه سرمربی و سرپرست:   صفحه اول    صفحه دوم
12 فرم شکایت نامه مالی بازیکنان و کادرفنی
13 فرم 13 (شرکت بازیکنان رده پایه)
14 قرارداد رده سنی پایه کشور: صفحه اول   صفحه دوم
15 فرم تسویه مالی
16 فرم تعیین وضعیت
17 فرم رضایت نامه محضری
18 فرم شناسه فردی استان
19 فرم شناسه فردی کشوری
20 فرم درخواست مجوز فعالیت ورزشی ناجا
21 فرم درخواست اصالت کارت پایان خدمت
22 فرم 5 بازیکن آزاد (برای بازیکنانی فسخ قرارداد در اول فصل می نمایند)
23 فرم 6 آزاد (برای بازیکنانی که هیچگونه قراردادی ندارد و کارت برایشان صادر نگردیده)
24 فرم شماره 9 تائیدیه تحصیلی
25 فرم قرارداد کادر فنی استان
26 قرارداد بازیکن بزرگسال  صفحه اول   صفحه دوم
27 قرارداد بازیکن زیر18 صفحه:  اول  دوم
28 فرم درخواست تاییدیه اصالت ناجا
29

فرم صورتجلسه مسابقه: اول     دوم

30 فرم خلاسه اجمالی بازی
31 فرم لیست اسامی مسابقه: اول    دوم
32 فرم گزارش داور: اول      دوم
33 فرم گزارش نماینده هیأت: اول    دوم
34 فرم گزارش نماینده ویژه/انضباطی مسابقه
35 فرم گزارش باشگاه ها در مورد مسابقه
36 لیست اسامی لیگ برتر: اول   دوم
37 برگ گزارش داور رده نونهالان صفحه اول   صفحه دوم
38 برگ لیست اسامی بازیکنان رده سنی نونهالان

 

نسخه چاپی


انتهای مطلب

  نظر شما

   
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی: حاصل جمع دو عدد 4 + 3چند است؟