فرم های تاسیس و تمدید مدارس فوتبال

جوانان  •  یکشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرم های تاسیس و تمدید مدارس فوتبال

با تایید هیات رییسه فوتبال استان مدارک و مستندات تاسیس یا تمدید مدارس فوتبال اعلام گردید .

 

روابط عمومی؛ با اعلام رییس هیات فوتبال  ، باشگاهایی که قصد تمدید یا تاسیس مدرسه فوتبال خود را دارند ، می بایست قبل از هر گونه تبلیغات و شروع فعالیت مدارک زیر را به کمیته نامبرده تحویل نمایند و پس از تایید مدارک شروع به کار نمایند . مدارسی که قبل از دریافت مجوز شروع به فعالیت نمایند به عنوان مدارس غیر مجاز شناخته شده وبرابر با آیین نامه مدارس فوتبال ایران با ایشان برخورد میگردد .

مدارک مورد نیاز :

  • تکیمل فرم ماره یک و دو
  • ارایه مجوز باشگاه از کمیسیون ماده 5ادراه کل ورزش و جوانان استان بوشهر
  • واریز مبلغ 850000 تومان به شماره حساب 0109536791001 بانک ملی به نام هیات فوتبال استان بوشهر جهت اخذ به استناد مصوبه هیات رییسه مورخ  30/1/98
  • ارایه گواهی عدم پیشینه کیفری و عدم اعتیاد از مراجع رات سمی
  • نامه مدیر مدرسه
  • دارا بودن حداقل 24 سال سن (مدیر مدرسه)
  • ارایه یک نسخه از تبلیغات  مدرسه فوتبال
  • ثبت فوتبال آموزان در سامانه فدراسیون یک هفته پس از ثبت نام با تیید کمیته نقل و انتقالات هیات فوتبال استان بوشهر